На Ѓургица и ПХ лугенца„..Што велиш ти да сум - ех да сум!...Здив сум јас душо малечка, воздишка сум од небото за човек подадена, од болка украдена па фрлена во водата речна во езерце заробена што е, на робинка робинка постанав...Што сакам јас ти за воинка на светлината што се велиш да кренеш со меч и штит од ЉУБОВ, водата на реката да и ја вратиш, мене да ме ослободиш, леглото во џиновско човечко дишно крило да го престориш едно, кај жедните за здив веднага да го однесеш, кроз едно сите здив да зимаат, да ме дишаат заедно и лесно во веков човечки и по законот Божји.
...од една душа обична /на Ѓургица и ПХ лугенца, со љубов несебична/''-

Stanimirka Lola Tasevska


Stanimirka Lola Tasevska Се чувствувам човечки помеѓу активистите на Македонија во поддршка на ПХ пациентите за лесен пристап до лекарствата, за лесен здив, за момент плус во нивен живот. Нека оздрават сите болни во светов, здравите да се секогаш здрави!Нека се здружат Светиите во висините и лугето на земјата - извор кој што е Еден од кој дотекува живот душевност и здравје ништо да не го сопира и заматува..


-Ако веке пости лекот - Да им се даде на сите! Ако пости право на живот -Да им се даде!
--Оние од кој зависи нивниот здив нека замислат дека се тие некој нивен близок од семејството -родот човечки нели е тоа ?

Поддршка на ПХ пациентите со 32 изодени километри од село Матејче -Манастирот -Скопска Црна Гора во денешна акција на ПД Трансверзалец по угорници и снег.

-Денес само заради нив -Нека моите чекори не бидат попусто изодени!


Stanimirka Lola Tasevska Ако веке живееме во исто време ако веке имаме по еден живот ако веке постојат патишта треба да сме еден до друг и еден за друг заедно за да си го олесниме и разубавиме животот♥️🍀🙋‍♀️💃😍Comments