Што се промени со пулмоналната хипертензија
 Што се промени со пулмоналната хипертензија

„Во мојата крв нема доволно кислород’’ - вели Ѓурѓица. 88% кислород прави да дишам на шрги како риба на суво. Секој ден борба за кислород, секоја минута страв дека моето срце е преморено да работи.

 Ирена е името на апаратот со кој Ѓурѓица го поминува денот во борбата за кислород. Има денови кога нема струја тоа е најстрашното од се. Врзана во својот затвор без обвинение, сама со своето семејство секој ден е борба.

А некогаш имаше се семејство, среќа, љубов. И денес најблиските се во борбата со неа.
 Две слики и многу некажани зборови, немо сведочат за минатото без пх.Животот може да е груб, без причина, не кога има третман со лек, жално е Ѓурѓица да ја нема привилегијата да живее.

Comments